• 1400/09/24 - 11:55
  • 339
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

بررسی پایایی و روایی ساختار نسخه فارسی پرسشنامه مختصر شده خود رهبری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم سال 1397

بررسی پایایی و روایی ساختار نسخه فارسی پرسشنامه مختصر شده خود رهبری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم سال 1397

عنوان انگلیسی: Assessing the reliability and validity of the structure of the Persian version of the abbreviated self-leadership questionnaire in students of Qom University of Medical Sciences in 1397
  • گروه خبری :
  • کد خبر : 48810

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید